Zobacz wszytkie

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A: Sprzedaż akcji przez TFI PZU SA (ESPI)

13.08.2018 11:18

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr46/2018
Data sporządzenia:2018-08-13
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o otrzymaniu w dniu 13 sierpnia 2018 r. od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, którego treść Emitent przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
KNF_BA-Holding SA_ujawnienie stanu posiadania akcji przez FI TFI PZU SA.pdfZawiadomienie dot. stanu posiadania akcji


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@ba-holding.plwww.ba-holding.pl
(e-mail)(www)
526-12-11-046011927062
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-13Rafał SuchanPełnomocnik
podstrony