Zobacz wszytkie

BLOOBER TEAM S.A.: Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (ESPI)

22.08.2018 12:29

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2018

Data sporządzenia: 2018-08-22
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat


Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie, dalej jako Emitent, podaje do wiadomości, że dnia 22 sierpnia 2018 roku powziął wiadomość o przyznaniu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand, dofinansowania do wysokości 422 595,00 złotych na realizację projektu pn." Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S. A. poprzez promocję produktów na arenie międzynarodowej". Całkowita wartość projektu wynosi 846 524,00 złotych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEBLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)BLOOBER TEAM S.A.

Informatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)31-553

Kraków(kod pocztowy)

(miejscowość)Cystersów

9(ulica)

(numer)

(telefon)(fax)

(e-mail)(www)676-238-58-17

120794317(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-22Piotr Babieno

Prezes Zarządu

podstrony