Zobacz wszytkie

BLOOBER TEAM S.A.: Sprzedaż akcji przez podmiot powiązany (ESPI)

31.08.2018 17:12

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr26/2018
Data sporządzenia:2018-08-31
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia datowanego na dzień 30 sierpnia 2018 r. w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku od: Varsav Game Studios S.A., o zbyciu akcji w kapitale zakładowym Bloober Team S.A.Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie art. 19 ust. 1 MAR - VARSAV Game Studios - sprzedaż.pdfZawiadomienie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)BLOOBER TEAM S.A.

Informatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)31-553

Kraków(kod pocztowy)

(miejscowość)Cystersów

9(ulica)

(numer)

(telefon)(fax)

(e-mail)(www)676-238-58-17

120794317(NIP)(REGON)
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-31Piotr BabienoPrezes Zarządu
podstrony