Zobacz wszytkie

IMS S.A.: IV transza skupu akcji własnych (ESPI)

04.09.2018 15:47

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42/2018
Data sporządzenia:2018-09-04
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
IV Transza Skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki IMS S.A. ( Spółka , Emitent ), przekazuje w załączeniu harmonogram IV Transzy Programu Skupu akcji własnych. W ramach IV Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.

Jednocześnie Zarząd informuje, że 4 września br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach IV Transzy Programu Skupu. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 3,20 zł (słownie: trzy złote 20/100) za jedną akcję. Ww. propozycja zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w IV Transzy Skupu uprawniają do 300.000 głosów, stanowią 0,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 0,90% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

IV Transza skupu akcji własnych prowadzona jest w oparciu o Uchwałę nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. oraz Uchwałę nr 1 z 29 czerwca 2018 r. Zarządu IMS S.A.

Załączniki
PlikOpis
Uchwała nr 1 IV Transza Skupu Akcji.pdfUchwała nr 1 IV Transza skupu

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMS S.A.Media
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska366
(ulica)(numer)
+48 22 870 67 76+48 22 870 67 33
(telefon)(fax)
biuro@ims.fmwww.ims.fm
(e-mail)(www)
525-22-01-663016452416
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-04Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2018-09-04Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu
podstrony