Zobacz wszytkie

IMS S.A.: Kupno akcji przez Opera FIZ (ESPI)

04.09.2018 17:23

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr43/2018
Data sporządzenia:2018-09-04
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd IMS S.A. ( Spółka ) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 4 września 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a oraz ust. 3 lit b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od funduszy zarządzanych przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz klientów, dla których Towarzystwo świadczy usługę zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych reprezentowanych przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o posiadaniu łącznie 4.233.164 akcji Spółki, co stanowi 12,64% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Transakcje kupna akcji IMS S.A. rozliczone w dniu 31 sierpnia br. spowodowały zwiększenie stanu posiadania akcji przez OPERA TFI z 7,73 % (2.454.700 akcji IMS S.A.) do 12,64% (4.233.164 akcji IMS S.A.) kapitału zakładowego IMS S.A.Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie Opera TFI 04092018.pdfZawiadomienie OPERA TFI

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMS S.A.Media
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska366
(ulica)(numer)
+48 22 870 67 76+48 22 870 67 33
(telefon)(fax)
biuro@ims.fmwww.ims.fm
(e-mail)(www)
525-22-01-663016452416
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-04Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2018-09-04Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu
podstrony