Zobacz wszytkie

IMS S.A.: Sprzedaż akcji przez Trigon TFI SA (ESPI)

04.09.2018 18:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr44/2018
Data sporządzenia:2018-09-04
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd IMS S.A. ( Spółka ) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 4 września 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 2) lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od funduszy zarządzanych przez Trigon TFI S.A. reprezentowanych przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie dotychczas posiadanego łącznego udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w IMS S.A. polegającej na zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Transakcje zbycia akcji IMS S.A. rozliczone w dniu 30 sierpnia br. spowodowały zmniejszenie stanu posiadania akcji przez Trigon TFI z 6,79 % (2.273.490 akcji IMS S.A.) do 1,46% (488.660 akcji IMS S.A.) kapitału zakładowego IMS S.A.Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie Trigon TFI 04092018.pdfZawiadomienie TRIGON TFI

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMS S.A.Media
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska366
(ulica)(numer)
+48 22 870 67 76+48 22 870 67 33
(telefon)(fax)
biuro@ims.fmwww.ims.fm
(e-mail)(www)
525-22-01-663016452416
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-04Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2018-09-04Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu
podstrony