Zobacz wszytkie

IMS S.A.: Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IV transzy programu skupu akcji własnych (ESPI)

05.09.2018 13:41

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr45/2018
Data sporządzenia:2018-09-05
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IV Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IV Transzą Programu Skupu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2018 z 4 września 2018 br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A., Zarząd IMS S.A. ( Spółka , Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach IV Transzy Programu Skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w IV Transzy Programu Skupu w wysokości 3,20 zł (słownie: trzy złote 20/100) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk.

Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:

- Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji IV Transzy skupu akcji własnych

- Wzór formularza oferty zbycia akcji

- Wzór umowy zbycia akcji.

Załączniki
PlikOpis
Zaproszenie do składania ofert zbycia IV Transza Skupu.pdfZaproszenie do składania ofert zbycia akcji
Formularz oferty zbycia akcji IV Transza.pdfFormularz oferty zbycia akcji
Umowa zbycia akcji IV Transza.pdfUmowa zbycia akcji

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMS S.A.Media
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska366
(ulica)(numer)
+48 22 870 67 76+48 22 870 67 33
(telefon)(fax)
biuro@ims.fmwww.ims.fm
(e-mail)(www)
525-22-01-663016452416
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-05Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2018-09-05Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu
podstrony