Zobacz wszytkie

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A: Wyniki VIII.2018 (ESPI)

06.09.2018 08:23

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr47/2018

Data sporządzenia: 2018-09-06
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Nawiązując do Raportu bieżącego nr 06/2016 opublikowanego w dn. 4 lutego 2016 r. Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje, że w sierpniu 2018 r. osiągnięte zostały następujące wyniki:- Liczba sprzedanych przez Importera samochodów: 416 szt. (+125% r/r), w tym 181 samochodów marki Land Rover i 235 samochodów marki Jaguar; YTD 2018 2398 szt. (+49% r/r).- Wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w Grupie: 271 szt. (+138% r/r), w tym 120 samochodów marki Land Rover i 151 samochodów marki Jaguar, sprzedane do dealerów spoza Grupy; 132 szt. (+238% r/r), w tym 95 samochodów marki Land Rover i 37 samochodów marki Jaguar, sprzedane przez dealerów z Grupy do klienta finalnego.- Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza Grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z Grupy do klienta finalnego wyniosła 78 M PLN (+113% r/r); YTD 473 M PLN (+23% r/r).Zarząd Emitenta zastrzega, że ze względu na szacunkowy charakter przekazywane dane mogą się różnić się od finalnych wyników prezentowanych w obligatoryjnych raportach okresowych Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@ba-holding.plwww.ba-holding.pl
(e-mail)(www)
526-12-11-046011927062
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-06Rafał SuchanPełnomocnik
podstrony