Zobacz wszytkie

STATIMA S.A.: Podjęcie działań zmierzających do uzyskania statusu spółki publicznej (ESPI)

14.09.2018 14:40

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2018

Data sporządzenia: 2018-09-14
Skrócona nazwa emitenta
STATIMA S.A.
Temat
Podjęcie działań zmierzających do uzyskania statusu spółki publicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu dotyczącego wejścia Statima S.A. ( Spółka ) na rynek regulowany, w którym stwierdzono jednocześnie, iż pomimo rozwiązania umowy zamiarem Zarządu Spółki jest wprowadzenie Spółki na rynek zorganizowany w bardziej sprzyjających okolicznościach rynkowych, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do uzyskania statusu spółki publicznej.W uchwale postanowiono o rozpoczęciu prac mających na celu uzyskanie przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...] oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Zarząd Spółki zawarł w wymienionym zakresie stosowną umowę z doradcą prawnym.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STATIMA S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-203Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Walentego Roździeńskiego188H
(ulica)(numer)
+48 32 782 39 90+48 32 733 38 23
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
642-318-90-77360441455
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-14Michał KoniecznyPrezes Zarządu
2018-09-14Krzysztof LabaV-ce Prezes Zarządu
podstrony