Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

22.04.2008 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2008
Data sporządzenia: 2008-04-22
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA (Spółka) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki - Pana Piotra Jędrzejczaka w łącznej liczbie 2.569 (dwóch tysięcy pięciuset sześćdziesięciu dziewięciu) sztuk. Nabycie akcji nastąpiło w transakcjach dokonanych za pośrednictwem biura maklerskiego DB Securities SA, na rynku NewConnect, na sesjach w dniach 15 - 18 kwietnia 2008 roku, po cenach zakupu w przedziale 3,90 zł – 4,10 zł za akcję.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-071Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa72/74
(ulica)(numer)
042-253-45-61042-253-45-60
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plhttp://www.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-04-22Paweł WalczakCzłonek Zarządu
podstrony