Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

24.04.2008 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2008
Data sporządzenia: 2008-04-24
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA (Spółka) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2008 roku powziął wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Jerzego Gądka w łącznej liczbie 500 (pięciuset) sztuk. Nabycie akcji nastąpiło w transakcjach dokonanych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZWBK SA, na rynku NewConnect, na sesji w dniu 15 kwietnia 2008 roku, po cenie zakupu w wysokości 3,60 zł za akcję.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-04-24Paweł WalczakCzłonek Zarządu
podstrony