Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

06.06.2008 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2008
Data sporządzenia: 2008-06-06
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Zbycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA (Spółka) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu akcji Spółki będących przedmiotem obrotu na Rynku NewConnect przez Prezesa Zarządu Spółki - Pana Piotra Jędrzejczaka, w łącznej liczbie 6.200 (sześciu tysięcy dwustu) sztuk. Zbycie akcji nastąpiło w transakcjach dokonanych poza rynkiem NewConnect, na podstawie umów sprzedaży akcji zawartych w Łodzi, w dniu 5 czerwca 2008 roku, a przeniesienie akcji objętych tymi umowami następuje z chwilą dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywcy (Piotr Jędrzejczak) oraz nabywców (sześć osób fizycznych, będących pracownikami Spółki i osobami współpracującymi ze Spółką). Przedmiotowe transakcje zostały dokonane po jednolitej (tj. dotyczącej wszystkich transakcji) cenie zakupu, wynoszącej 0,60 zł za jedną akcję.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-06Paweł WalczakCzłonek Zarządu
podstrony