Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

14.11.2008 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2008
Data sporządzenia: 2008-11-14
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 listopada 2008 roku:
1) Piotr Jędrzejczak – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 3.868.920, co stanowiło 65,67% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14.11.2008 r. i stanowi 55,27% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2) "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 1.140.260, co stanowiło 19,35% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14.11.2008 r. i stanowi 16,29% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
3) Monika Ostruszka – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 341.200, co stanowiło 5,79% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14.11.2008 r. i stanowi 4,87% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
4) Paweł Walczak – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 341.200, co stanowiło 5,79% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14.11.2008 r. i stanowi 4,87% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-11-14Paweł WalczakCzłonek Zarządu
podstrony