Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

31.12.2008 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2008
Data sporządzenia: 2008-12-31
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Zbycie akcji Spółki przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego Spółki oraz przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu akcji Spółki, będących przedmiotem obrotu na Rynku NewConnect, przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego Spółki, Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Jerzego Gądka, w łącznej liczbie 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk akcji, oraz przez osobę blisko związaną z tym Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) wskazanej ustawy, w łącznej liczbie 52.000 (pięćdziesięciu dwóch tysięcy) sztuk akcji. Zbycie akcji nastąpiło w wyniku dwóch odrębnych transakcji dokonanych poza rynkiem NewConnect, na podstawie dwóch umów sprzedaży akcji, obu zawartych w Łodzi, w dniu 29 grudnia 2008 roku, a przeniesienie akcji objętych tymi umowami następuje przy zastrzeżeniu dokonania stosownych zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywcy (odpowiednio Jerzy Gądka – Członka Rady Nadzorczej Spółki i osoby blisko związanej z tym Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) oraz nabywcy. Obie przedmiotowe transakcje, opiewające łącznie na 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) sztuk akcji Spółki, zostały dokonane po jednolitej cenie sprzedaży, wynoszącej 0,85 zł za jedną akcję.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-12-31Paweł WalczakCzlonek Zarządu
podstrony