Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

25.06.2009 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2009
Data sporządzenia: 2009-06-25
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2009 roku:
1) Piotr Jędrzejczak – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 3.869.988, co stanowiło 63,84% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2009 r. i stanowi 55,29% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2) Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 1.217.260, co stanowiło 20,08% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2009 r. i stanowi 17,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
3) Monika Ostruszka – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 341.200, co stanowiło 5,63% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2009 r. i stanowi 4,87% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
4) Paweł Walczak – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 333.700, co stanowiło 5,51% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2009 r. i stanowi 4,77% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2009 roku reprezentowanych było łącznie 4.562.148 akcji z ogólnej ich liczby 5.500.000 sztuk, dających łącznie 6.062.148 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 7.000.000.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-071Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa72/74
(ulica)(numer)
042-253-45-61042-253-45-60
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plhttp://www.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-06-25Paweł WalczakCzłonek Zarządu
podstrony