Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Raport bieżący

19.09.2011 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2011
Data sporządzenia: 2011-09-19
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczona została do Spółki rezygnacja Pana Wojciecha Kowalczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem wyboru przez Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. nowego Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4C
(ulica)(numer)
22 533 14 4022 533 14 39
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-09-19Romuald RutkowskiPrezes Zarządu
2011-09-19Wojciech BarczentewiczWiceprezes Zarządu
podstrony