Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Raport bieżący

23.09.2011 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2011
Data sporządzenia: 2011-09-23
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 23 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie o korekcie informacji przekazanej w dniu 20 września 2011 w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Korekta dokonana została w związku z błędnym określeniem liczby akcji nabytych w ramach transakcji z dnia 14.09.2011 r. Błąd spowodowany został oczywistą omyłką pisarską.
W związku z powyższym Zarząd Asseco Business Solutions S.A. koryguje pkt. 1 raportu nr 14/2011:

Było:
1)W dniu 14.09.2011 roku:
•7795 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 70.155,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję.

Powinno być:
1)W dniu 14.09.2011 roku:
•7975 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 71.775,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4C
(ulica)(numer)
22 533 14 4022 533 14 39
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-09-23Romuald RutkowskiPrezes Zarządu
2011-09-23Piotr MasłowskiWiceprezes Zarządu
podstrony