Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Raport bieżący z plikiem

12.10.2011 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2011
Data sporządzenia:2011-10-12
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. ("Spółka") działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 11 października 2011 roku otrzymał od akcjonariusza AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Ogonowskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Do niniejszego raportu Spółka załącza CV kandydata.

Podstawa Prawna: Zgodnie z rozdziałem II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)
Załączniki
PlikOpis

Grzegorz_Ogonowski_cv.pdf
CV kandydata na Członka Rady Nadzorczej Asseco BS


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4C
(ulica)(numer)
22 533 14 4022 533 14 39
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-10-12Romuald RutkowskiPrezes Zarządu
2011-10-12Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony