Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Raport bieżący

26.01.2012 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2012
Data sporządzenia: 2012-01-26
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

Raport roczny za rok 2011
Jednostkowy raport roczny - 2012-03-07

Raport półroczny I półrocze 2012
Jednostkowy raport półroczny - 2012-08-13

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2012 - 2012-05-07
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2012 - 2012-11-05

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4C
(ulica)(numer)
22 533 14 4022 533 14 39
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-01-26Wojciech BarczentewiczWiceprezes Zarządu
2012-01-26Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony