Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Raport bieżący

26.01.2012 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2012
Data sporządzenia: 2012-01-26
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 26 stycznia 2012 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 18.08.2011 roku:
•500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 4.915,00 zł, po cenie 9,83 zł za jedną akcję;
•100 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 960,00 zł, po cenie 9,60 zł za jedną akcję;
•100 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 950,00 zł, po cenie 9,50 zł za jedną akcję;
•300 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.745,00 zł, po cenie 9,15 zł za jedną akcję;
•35 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 326,55 zł, po cenie 9,33 zł za jedną akcję.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4C
(ulica)(numer)
22 533 14 4022 533 14 39
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-01-26Wojciech BarczentewiczWiceprezes Zarządu
2012-01-26Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony