Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Raport bieżący

15.03.2012 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2012
Data sporządzenia: 2012-03-15
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2012 r. otrzymał od Członka Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Członek Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1)W dniu 09.03.2012 roku:
•2000 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 20.420,00 zł, po cenie 10,21 zł za jedną akcję;

2)W dniu 12.03.2012 roku:
•1235 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 12.658,75 zł, po cenie 10,25 zł za jedną akcję;

3)W dniu 13.03.2012 roku:
•665 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 6.822,90 zł, po cenie 10,26 zł za jedną akcję;


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4C
(ulica)(numer)
22 533 14 4022 533 14 39
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-03-15Romuald RutkowskiPrezes Zarządu
2012-03-15Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony