Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

07.01.2013 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2013
Data sporządzenia: 2013-01-07
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Informacje o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach zbycia (sprzedaży) akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Członkiem Zarządu Spółki (Moniką Ostruszką) oraz Członkiem Zarządu Spółki (Pawłem Walczakiem), tj. przez Taxus Fund Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi.
Zgodnie z przekazanymi przez Piotra Jędrzejczaka – Prezesa Zarządu Spółki, Monikę Ostruszkę – Członka Zarządu Spółki oraz Pawła Walczaka – Członka Zarządu Spółki zawiadomieniami, w/w osoba blisko związana ze wskazanymi członkami Zarządu Spółki, tj. Taxus Fund SA:
(-) na sesji w dniu 2 stycznia 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zbyła łącznie 70.000 akcji Spółki, w tym: 11.000 akcji Spółki po jednolitej cenie 0,10 zł za jedną akcję, 54.000 akcji Spółki po jednolitej cenie 0,11 zł za jedną akcję oraz 5.000 akcji Spółki po jednolitej cenie 0,13 zł za jedną akcję,
(-) na sesji w dniu 3 stycznia 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zbyła łącznie 95.700 akcji Spółki, po jednolitej cenie 0,10 zł za jedną akcję.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-01-07Paweł WalczakCzłonek Zarządu
2013-01-07Monika OstruszkaCzłonek Zarządu
podstrony