Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

16.01.2013 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2013
Data sporządzenia: 2013-01-16
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Informacje o zbyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, o zbyciu akcji Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w łącznej liczbie 650.000 sztuk akcji, przez osobę wchodząca w skład organu zarządzającego, tj. przez Pana Piotra Jędrzejczaka – Prezesa Zarządu Spółki. Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 11 stycznia 2013 roku, a zbycie 650.000 akcji Spółki zostało dokonane za jednolitą, jednostkową cenę wynoszącą 0,10 zł za jedną akcję.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-01-16Paweł WalczakCzłonek Zarządu
2013-01-16Monika OstruszkaCzłonek Zarządu
podstrony