Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

21.01.2013 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2013
Data sporządzenia: 2013-01-21
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Informacje o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach zbycia (sprzedaży) akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Członkiem Zarządu Spółki (Moniką Ostruszką) oraz Członkiem Zarządu Spółki (Pawłem Walczakiem), tj. przez Taxus Fund Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi.
Zgodnie z zawiadomieniami przekazanymi przez Piotra Jędrzejczaka – Prezesa Zarządu Spółki, Monikę Ostruszkę – Członka Zarządu Spółki oraz Pawła Walczaka – Członka Zarządu Spółki, w/w osoba blisko związana ze wskazanymi członkami Zarządu Spółki, tj. Taxus Fund SA, na sesji w dniu 15 stycznia 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zbyła łącznie 146.000 akcji Spółki, w tym: 145.700 akcji Spółki po jednolitej cenie 0,10 zł za jedną akcję oraz 300 akcji Spółki po jednolitej cenie 0,11 zł za jedną akcję.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-01-21Paweł WalczakCzłonek Zarządu
2013-01-21Monika OstruszkaCzłonek Zarządu
podstrony