Zobacz wszytkie

MOSTALPLC: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

24.01.2013 11:15

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości


Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę w 2012 roku .
Raporty bieżące:

Nr 1/2012 z dnia 04.01.2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
Nr 2/2012 z dnia 04.01.2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.
Nr 3/2012 z dnia 10.02.2012 Zawarcie znaczącej umowy.
Nr 4/2012 z dnia 22.02.2012 Zawarcie znaczącej umowy.
Nr 5/2012 z dnia 24.02.2012 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.
Nr 6/2012 z dnia 20.03.2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.
Nr 7/2012 z dnia 20.03.2012 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.
Nr 8/2012 z dnia 27.03.2012 Zawarcie znaczącej umowy.
Nr 9/2012 z dnia 17.04.2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Nr 10/2012 z dnia 17.04.2012 Powołanie członków Rady Nadzorczej.
Nr 11/2012 z dnia 17.04.2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.
Nr 12/2012 z dnia 27.04.2012 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.
Nr 10/2012K z dn. 27.04.2012 Korekta raportu bieżącego nr 10/2012 dotyczącego powołania członków Rady Nadzorczej.
Nr 13/2012 z dnia 05.06.2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Nr 14/2012 z dnia 25.06.2012 Zawarcie znaczącej umowy.
Nr 15/2012 z dnia 06.07.2012 Zawarcie znaczącej umowy.
Nr 16/2012 z dnia 20.07.2012 Rezygnacja osoby nadzorującej.
Nr 17/2012 z dnia 10.08.2012 Znaczne pakiety akcji.
Nr 18/2012 z dnia 13.08.2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.
Nr 19/2012 z dnia 13.08.2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.
Nr 20/2012 z dnia 16.08.2012 Znaczne pakiety akcji.
Nr 21/2012 z dnia 21.08.2012 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.
Nr 22/2012 z dnia 30.08.2012 Konwersja, asymilacja i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego.
Nr 23/2012 z dnia 18.09.2012 Rezygnacja osoby nadzorującej.
Nr 24/2012 z dnia 18.09.2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Nr 25/2012 z dnia 18.09.2012 Powołanie członków Rady Nadzorczej.
Nr 26/2012 z dnia 18.09.2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ.
Nr 27/2012 z dnia 28.09.2012 Zawarcie znaczącej umowy.
Nr 28/2012 z dnia 01.10.2012 Zawarcie znaczącej umowy.
Nr 29/2012 z dnia 24.10.2012 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raporty okresowe:

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku 07.05.2012 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku 29.10.2012 r.

Raport półroczny za I półrocze 2012 roku - 24.08.2012 r.

Raport roczny za 2011 rok ? 02.03.2012 r.
Wszystkie wyżej wymienione raporty są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej: www.mostostal-plock.com.pl
podstrony