Zobacz wszytkie

SADOVAYA GROUP S.A.: Formularz skonsolidowanego raportu półrocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

18.09.2013 00:00

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

NIEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny SA-PS2013
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2013 obejmujące okresod 2013-01-01 do 2013-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2012obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
data przekazania: 2013-09-18
SADOVAYA GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SADOVAYA GROUP S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
L-1331Luxembourg
(kod pocztowy)(miejscowość)
boulevard Grande-Duchesse Charlotte65
(ulica)(numer)
00 33 06442 525 52(53)(54)00 33 06442 555 58
(telefon)(fax)
ir@sadovayagroup.comwww.sadovayagroup.com
(e-mail)(www)
LuxembourgB 153.489
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
Skonsolidowany raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
NIERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego / półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego albo
NIEOpinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym / półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
TAKOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
NIEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TAKPółroczne skonsolidowane sprawozdanie finansoweNIEw wersji skróconejNIE w wersji pełnej
TAK Skonsolidowany bilansTAKSkonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
TAK Skonsolidowany rachunek zysków i stratNIEInformacja dodatkowa
TAK Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
NIESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta)


Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Please, refer to attached file
PlikOpis
SGR_Report_2Q 2013.pdf


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-18Julie ChepelevaAccountantChepeleva
podstrony