Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

31.01.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2014
Data sporządzenia: 2014-01-31
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organów Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki, wynikające z objęcia akcji nowej emisji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta, tj. Telonarii Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie.
Zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez Krzysztofa Głowalę – Członka Rady Nadzorczej Spółki w/w osoba blisko związana ze wskazanym członkiem organów Spółki, tj. Telonarii Sp. z o.o. nabyła:
(-) 9.000.000 sztuk akcji nowej emisji serii H Emitenta po cenie jednostkowej 0,10 zł.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem akcje nowej emisji serii H zostały objęte przez Telonarii Sp. z o.o. w ramach realizowanej przez Emitenta oferty prywatnej, na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 6 grudnia 2013 roku, w dniu 22 stycznia 2014 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został podwyższony kapitał zakładowy Emitenta w drodze emisji akcji serii H.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-31Robert WalickiPrezes Zarządu
2014-01-31Cezary NowosadCzłonek Zarządu
podstrony