Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

01.07.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2014
Data sporządzenia: 2014-07-01
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe S.A ("Spółka") niniejszym przekazuje, wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

1. Telonarii Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych akcji: 9.760.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 9.760.000
% udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 53,96%
% udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 19,72%

2. Krzysztof Głowala
Liczba zarejestrowanych akcji: 3.000.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6.000.000
% udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 33,17%
% udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 12,12%

3. WLiM Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych akcji: 1.500.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.500.000
% udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 8,29%
% udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 3,03%


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strycharska24 lok 118
(ulica)(numer)
(42) 207-89-61(42) 207-89-62
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plwww.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-01Robert WalickiPrezes Zarządu
2014-07-01Cezary NowosadCzłonek Zarządu
podstrony