Zobacz wszytkie

UNITED S.A.: Raport bieżący

07.07.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2014KNF
Data sporządzenia: 2014-07-07
Skrócona nazwa emitenta
UNITED S.A.
Temat
Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji na ZWZA: 52.465.587 sztuk

1. Polish American Investment Fund, LLC – 49.873.281 akcji uprawniających do 49.873.281 głosów, co stanowiło 95,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 39,72% ogólnej liczby głosów.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

UNITED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNITED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-803Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bekasów74
(ulica)(numer)
+48 22 816 55 60+48 22 816 55 59
(telefon)(fax)
office@unitedsa.plwww.unitedsa.pl
(e-mail)(www)
5213603831142943119
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-07Jan KaraszewskiPrezes ZarząduJan Karaszewski
podstrony