Zobacz wszytkie

TRAKCJA PRKiI S.A.: Raport bieżący z plikiem

16.10.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr27/2014
Data sporządzenia:2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – Znaczący akcjonariusze
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. w Warszawie ("Spółka") przekazuje w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2014 roku w Warszawie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).
Załączniki
PlikOpis
Załącznik nr 1 do RB 27_2014.pdfWykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na NZWA


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA PRKiI S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Złota59 18 p.
(ulica)(numer)
+48-22-628-62-63+48-22-474-12-85
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-16Roman PrzybyłPrezes Zarządu
2014-10-16Jarosław TomaszewskiWiceprezes Zarządu
podstrony