Zobacz wszytkie

UNITED S.A.: Raport bieżący

20.10.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2014KNF
Data sporządzenia: 2014-10-20
Skrócona nazwa emitenta
UNITED S.A.
Temat
Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 13 października 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 13 października 2014 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji na NWZA: 50.421.829 sztuk

1. Polish American Investment Fund, LLC – 50.000.000 akcji uprawniających do 50.000.000 głosów, co stanowiło 99,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 39,82% ogólnej liczby głosów.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


UNITED SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)UNITED S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-803
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Bekasów
74(ulica)
(numer)+48 22 816 55 60
+48 22 816 55 59(telefon)

(fax)office@unitedsa.pl
www.unitedsa.pl(e-mail)

(www)5213603831
142943119(NIP)

(REGON)
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-20Jan KaraszewskiPrezes ZarząduJan Karaszewski
podstrony