Zobacz wszytkie

Minox SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 listopada roku (EBI)

13.10.2018 13:31
Zarząd Minox S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 9 listopada 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa, Sławomir Wiśniewski s.c. przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 w Warszawie.W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.podstrony