Zobacz wszytkie

Klon SA: Powołanie Członka Zarządu. (EBI)

03.01.2019 18:44
Zarząd KLON S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2018r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu KLON S.A. Pana Stanisława Matuszaka i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.Kadencja powołanego członka Zarządu kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanym członku Zarządu KLON S.A.Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

podstrony