Zobacz wszytkie

Ogółem: Uzyskanie dostępu do EBI (EBI)

11.01.2019 21:34
Zarząd QUARTICON S.A (“Spółka”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania ładu korporacyjnego”.

podstrony