Zobacz wszytkie

Ogółem: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku (EBI)

15.01.2019 15:12
Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w ciągu roku obrotowego 2019:

- raport roczny za rok 2018 - w dniu 30.05.2019 roku,

- półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. - w dniu 27.09.2019 roku.
podstrony