Zobacz wszytkie

Ogółem: Harmonogram publikacji raportów okresowych (EBI)

15.01.2019 23:17
Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2019 roku będą publikowane w następujących terminach:

- raport roczny za 2018 r. - w dniu 16 marca 2019 r.,

- jednostkowy za I kwartał 2019 r. - w dniu 11 maja 2019 r.,

- jednostkowy za II kwartał 2019 r. - w dniu 10 sierpnia 2019 r.,

- jednostkowy za III kwartał 2019 r. - w dniu 10 listopada 2019 r.

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Emitent jest zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2018 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

podstrony