Zobacz wszytkie

Binary Helix SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. (EBI)

18.01.2019 12:48
Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

14.02.2019 r. – raport okresowy za IV kwartał 2018 roku,

15.05.2019 r. – raport okresowy za I kwartał 2019 roku,

14.08.2019 r. – raport okresowy za II kwartał 2019 roku,

14.11.2019 r. – raport okresowy za III kwartał 2019 roku,

28.05.2019 r. – raport roczny za 2018 rok.Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
podstrony