Zobacz wszytkie

Examobile SA: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku (EBI)

30.01.2019 20:52
Zarząd EXAMOBILE S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. - 7 lutego 2019 roku;

Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 9 maja 2019 roku;

Raport roczny za 2018 r. – 23 maja 2019 roku;

Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 roku;

Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 roku.Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

podstrony