Zobacz wszytkie

Ogółem: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019. (EBI)

30.01.2019 21:21
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2019:- raport za rok obrotowy 2018 r. – 20 marca 2019 r.- raport za I kwartał 2019 r. – 14 maja 2019 r.- raport za II kwartał 2019 r. – 12 sierpnia 2019 r.- raport za III kwartał 2019 r. – 13 listopada 2019 r.Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" nie będzie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

podstrony