Zobacz wszytkie

Fundusz Hipoteczny Dom SA: Terminy przekazywania raportów w 2019 roku (EBI)

31.01.2019 10:30
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że w 2019 roku będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższym harmonogramem:

21 marca 2019 r. - jednostkowy raport roczny za 2018r.

14 maja 2019 r. - dane za I kwartał 2019r.,

14 sierpnia 2019 r. - dane za II kwartał 2019 r.,

13 listopada 2019 r. - dane za III kwartał 2019 r.Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. deklaruje, iż dołoży starań, aby przekazywane informacje w sposób klarowny przedstawiały bieżącą sytuację finansową Spółki i były podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

podstrony