Zobacz wszytkie

Bloober Team SA: Terminy przekazywania raportów w 2019 roku (EBI)

31.01.2019 11:12
Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:

- za IV kwartał 2018 roku - w dniu 13 lutego 2019 roku

- za I kwartał 2019 roku - w dniu 14 maja 2019 roku

- za II kwartał 2019 roku - w dniu 13 sierpnia 2019 roku

- za III kwartał 2019 roku - w dniu 13 listopada 2019 rokuJednostkowy raport roczny za 2018 rok oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za 2018 rok zostaną opublikowane dnia 31 maja 2019 roku.Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
podstrony