Zobacz wszytkie

Ogółem: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku (EBI)

31.01.2019 16:17
Raport bieżący nr 3/2019_EBI

Data raportu: 31 stycznia 2019 r.Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 rokuZarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (PGF) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. Sprawozdania finansowe PGF oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PGF za:

•I kwartał 2019 r. – 30 maja 2019 r.

•III kwartał 2019 r. – 29 listopada 2019 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PGF – 13 września 2019 r.

3. Raport roczny PGF oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGF za 2018 rok – 15 kwietnia 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst",

§ 19 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. oraz Warunki Emisji Obligacji

Podpisano przez:

/p/ Arkadiusz Król

Wiceprezes Zarządu

podstrony