Zobacz wszytkie

Eskimos SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r. (EBI)

02.02.2019 11:09
Zarząd Eskimos S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2019 roku:Raporty kwartalne:– jednostkowy raport za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.– jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. – 14 maja 2019 r.– jednostkowy raport za II kwartał 2019 r. – 13 sierpnia 2019 r.– jednostkowy raport za III kwartał 2019 r. – 13 listopada 2019 r. Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018 zostanie przekazany w dniu 21 maja 2019 r.Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
podstrony