Zobacz wszytkie

Ogółem: Rejestracja zmiany Statutu Spółki (EBI)

08.02.2019 17:56
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje, że powziął wiedzę o rejestracji zmiany treści Statutu Spółki poprzez rejestrację scalenia akcji Spółki.

Scalenie akcji wynika z uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2018 r.

W załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

podstrony