Zobacz wszytkie

Symbio Polska SA: Zmiana terminu wykupu obligacji serii F (EBI)

28.02.2019 12:54
Zarząd Symbio Polska S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących EBI 16/2018 oraz 18/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, a także 31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku i 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku informuję, że w dniu 28 lutego 2019 roku Spółka - za zgodą wszystkich obligatariuszy - dokonała zmiany warunków emisji obligacji serii F w taki sposób, że termin wykupu obligacji serii F przesunięto z dnia 28 lutego 2019 roku na dzień 8 marca 2019 roku. Pozostałe postanowienia warunków emisji obligacji pozostały niezmienione.Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

podstrony