Zobacz wszytkie

Symbio Polska SA: Korekta raportu ESPI 8/2019 (EBI)

06.03.2019 06:01
Zarząd Spółki Symbio Polska S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 05.03.2019 roku Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A. Korekta jest wynikiem nieprecyzyjnego określenia informacji o złożonych rezygnacjach przez Członków Rady Nadzorczej.

Było:

„Zarząd Spółki Symbio Polska S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 3 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, która podjęła uchwałę o odwołaniu, w związku ze złożoną rezygnacją, z funkcji członka Rady Nadzorczej: Pani Joanny Siempińskiej, Pani Magdaleny Lewandowskiej oraz Pana Marka Kacprowicza. Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę o powołaniu na członków Rady Nadzorczej: Pana Pawła Wiktorzaka, Pana Bartosza Morawskiego oraz Pana Krzysztofa Saczuka.”

Jest:

„Zarząd Spółki Symbio Polska S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 03 marca 2019 roku otrzymał od Pani Joanny Siempińskiej, Pani Magdaleny Lewandowskiej oraz Pana Marka Kacprowicza rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Symbio Polska S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki Symbio Polska S.A. informuje, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej: Pana Pawła Wiktorzaka, Pana Bartosza Morawskiego oraz Pana Krzysztofa Saczuka.

W załączeniu informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej”

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
podstrony