Zobacz wszytkie

Symbio Polska SA: Rezygnacja członka RN (EBI)

06.03.2019 13:35
Zarząd Spółki Symbio Polska S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 05 marca 2019 roku otrzymał od Pana Adama Chełchowskiego rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Symbio Polska S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony