Zobacz wszytkie

Symbio Polska SA: Zmiana terminu wykupu obligacji serii F (EBI)

01.04.2019 16:44
Zarząd Symbio Polska S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących EBI 16/2018 oraz 18/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, a także 31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku, 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, 7/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, 12/2019 z dnia 7 marca 2019 r. i 13/2019 z dnia 15 marca 2019 roku informuję, że Spółka za zgodą wszystkich obligatariuszy - dokonała zmiany warunków emisji obligacji serii F w taki sposób, że termin wykupu pozostałych obligacji serii F, niewykupionych w dniu 15 marca 2019 roku, przesunięto z dnia 1 kwietnia 2019 roku na dzień 3 czerwca 2019 roku. Pozostałe postanowienia warunków emisji obligacji pozostały niezmienione.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

podstrony