Zobacz wszytkie

Binary Helix SA: Wypowiedzenie umowy przez autoryzowanego doradcę (EBI)

06.05.2019 15:51
Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 06 maja 2019 r. Wpłynęło do siedziby spółki wypowiedzenie umowy otrzymane od PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie zawartej w dniu 30.01.2018 r. aneksowanej w dniu 21.03.2018 r.

Przedmiotem umowy było wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami. Aneksem z dnia 21.03.2018 r. został rozszerzony zakres umowy, który po aneksie obejmował dodatkowo korekty projektu dokumentu informacyjnego.Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony