Zobacz wszytkie

Serinus Energy Inc.: Uzupełnienie raportu EBI 1/2019 (EBI)

07.05.2019 12:51
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2019 z dnia 7 maja 2019 roku dotyczącego zakresu stosowania Dobrych Praktyk, Serinus Energy plc informuje, że w ww. raporcie bieżącym w treści polskojęzycznej wersji wprowadzenia omyłkowo nie zamieszczono komentarza dotyczącego odstąpienia od stosowania zasady I.Z.1.16.

Poprawna treść wprowadzenia do raportu 1/2019 w wersji polskojęzycznej brzmi:„Serinus Energy plc („Spółka”) przekazuje informację o niestosowaniu zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, dotyczących transmisji i zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia: w ocenie Kierownictwa Spółki dotychczasowe doświadczenie nie wskazuje na potrzebę i nie jest obecnie uzasadnione zapewnianie transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym (zasada IV.Z.2) jak również dokonywanie zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia i zamieszczania go na stronie internetowej Spółki (zasada I.Z.1.20). W związku z powyższym Spółka nie będzie przedstawiała na swojej stronie internetowej informacji na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia (zasada I.Z.1.16).”W pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego nr 1/2019 jest poprawna.

podstrony